LJULIN PLAZA PICS1

"Люлин Плаза" продава следните магазини и офиси:

ИМОТ ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (КВ.М) ЕТАЖ ПЛОЩ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ (КВ.М) ПЛОЩ НА ИМОТА С ОБЩИ ЧАСТИ (КВ.М) ЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ДДС
склад 8А 9,16 м2 -1 2,46 м2 11,62 м2 4 649,27 €
склад 8Б 46,28 м2 -1 12,44 м2 58,72 м2 13 489,98 €
склад 8В 13,50 м2 -1 3,63 м2 17,13 м2 6 852,09 €
склад 8Г 10,70 м2 -1 2,88 м2 13,58 м2 5 430,92 €
склад 16 33,60 м2

-1

9,04 м2 42,64 м2 12 054,09 €
кафе 22А 3,20 м2 -1 0,86 м2 4,06 м2 2 500,00 €
склад 14 97,40 м2 -1 26,19 м2 123,59 м2 35 436,55 €
склад 15 40,50 м2 -1 10,89 м2 51,39 м2 20 556,27 €
магазин 11А 94,11 м2 1 25,31 м2 119,42 м2 80 009,18 €
магазин 11Б 60,66 м2 1 16,31 м2 76,97 м2 51 571,11 €
магазин 11Г 25,60 м2 1 6,88 м2 32,48 м2 21 764,27 €
магазин 11Д 23,34 м2 1 6,28 м2 29,62 м2 19 842,89 €
магазин 10 80,88 м2 1 21,75 м2 102,63 м2 68 761,48 €
кафе 22 80,00 м2 2 21,51 м2 101,51 м2 68 013,33 €
магазин 62 83,76 м2 2 22,52 м2 106,28 м2 70 832,95 €
магазин 63 69,88 м2 2 18,79 м2 88,67 м2 64 089,38 €
магазин 64 69,88 м2 2 18,79 м2 88,67 м2 64 089,38 €
магазин 73 69,15 м2 2 18,59 м2 87,74 м2 63 524,33 €
магазин 76 28,45 м2 2 7,65 м2 36,10 м2 22 021,22 €
офис 26* 66,98 м2 3 18,01 м2 84,99 м2 49 944,16 €
офис 27* 66,98 м2 3 18,01 м2 84,99 м2 52 643,99 €
офис 28* 68,14 м2 3 18,32 м2 86,46 м2 52 659,62 €
офис 29* 49,50 м2 3 13,31 м2 62,81 м2 37 339,46 €
офис 30* 49,50 м2 3 13,31 м2 62,81 м2 37 339,46 €
офис 31* 46,14 м2 3 18,32 м2 86,46 м2 52 659,62 €
гараж 29 37,80 м2 3 7,82 м2 47,96 м2 11 900,00 €

 

Бележки относно ценообразуването